เพิ่ม Secure ให้ระบบด้วย CA ControlMinder™ สิ่งจำเป็นในยุค Virtualization

SAM_0583

ยุคนี้ในระดับ Enterprise ใครๆก็มุ่งปรับระบบ IT ของตัวเองเข้าสู่ Cloud เพื่อให้ใช้งานได้ทุกที่ และสร้าง Virtualization แทน Hardware จริงเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่อาจจะลืมใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของระบบ ซีเอ จึงมาตอบโจทย์ในจุดนี้

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ข้อมูลดิบและสารสนเทศวิ่งอยู่บนเครือข่ายมากมายมหาศาล เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโลกออนไลน์อย่าง Social network  เราเรียกรวมๆว่า Big data ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีหลากหลายที่มา หลายรูปแบบ  ไม่มีโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจน หรือเรียกว่า unstructure  ในโลกธุรกิจเราจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ต่อไป

SAM_0585

SaaS หรือ Software as a Service เป็นแนวโน้มที่เติบโตเช่นกัน  องค์กรใหญ่เลือกที่จะให้บริษัทมืออาชีพจากภายนอก มาจัดการซอฟต์แวร์ขององค์กรแทนที่พัฒนาเอง แล้วมุ่งเดินหน้าธุรกิจเต็มกำลัง จะเลือกใช้ 3rd-party รายใด ก็ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายและการตอบโจทย์ทางธุรกิจ

SAM_0587

SAM_0588

SAM_0589

เมื่อการใช้งานเกือบทุกอย่างเป็นการออนไลน์  ก็สะดวกในการโจมตีหรือแฮ็คมาจากภายนอกได้เช่นกัน  ระบบความปลอดภัยจึงมีความสำคัญอย่างมาก  ระบบจะต้องไม่ล่ม เพราะนั่นหมายถึงความเสียหายทางธุรกิจมหาศาล ลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือหรือลดความพึงพอใจลง ที่ชัดเจนที่สุด ก็คือธุรกิจ Banking

SAM_0590

ซีเอ พยายามสร้างความรู้ให้องค์กรต้องตระหนักในจุดนี้ สร้าง awareness อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง  ซีเอมีความเชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยอยู่แล้ว  จึงแนะนำ CA ControlMinder™ for Virtual Environments  เพื่อคอยติดตามการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน การเคลื่อนย้ายและสำเนาข้อมูลลับ กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานหลายระดับ เก็บ record อย่างละเอียด สร้าง log file ที่เป็นแบบ text file และ video file ด้วยหากจำเป็น  การเก็บเป็น video เพื่อดูว่าผู้ใช้บางส่วนที่ระบบคิดว่าสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย มีการใช้เม้าส์หรือคีย์บอร์ดสั่งงานอะไรไปบ้าง  บันทึกหน้าจอไว้เมื่อมีการเคลื่อนไหวของภาพบนหน้าจอ บีบอัดเป็นวิดีโอที่มีไฟล์ขนาดเล็ก เพื่อให้ติดตามดูย้อนหลังได้ หรือป้องกันผู้ใช้เมื่อละเมิดสิทธิ์การเข้าถึงใช้งานในระดับที่กำหนดไว้

SAM_0586

CA ControlMinder™ มีความฉลาด สามารถวิเคราะห์และปรับระบบการรักษาความปลอดภัยเข้ากับระบบแต่ละแผนกได้เป็นอย่างดี เพราะแต่ละแผนกจะมี secure หลายระดับที่แตกต่างกัน  สามารถเรียนรู้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมและปรับตัวเองได้อย่างเหมาะสม นับว่าเป็นโซลูชั่นที่น่าสนใจสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด  ทำงานร่วมกับ VMWare ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติมใน Press release จาก CA

image001ระบบรักษาความปลอดภัยไอที CA ControlMinder™ for Virtual Environments จะช่วยดูแลการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยให้คุณทำเวอร์ช่วลไลเซชั่นได้อย่างวางใจเสมอ ในทุกระดับความสำคัญของการใช้งาน

โซลูชั่น CA ControlMinder for Virtual Environments จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้ Privileged User ที่มีสิทธิการใช้งานเข้าถึงระบบสำคัญๆ เช่น เวอร์ช่วลแมชชีน ไฮเปอร์ไวเซอร์ ได้อย่างวางใจและเป็นไปตามระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยขีดความสามารถในการดูแลจัดการรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ เพิ่มสมรรถนะการป้องกันให้กับไฮเปอร์ไวเซอร์ และสามารถมอนิเตอร์ติดตามการใช้งานของยูสเซอร์ที่มีรหัสผ่านในระบบได้อย่างต่อเนื่อง

CA ControlMinder ยังเหมาะสำหรับงานรักษาความปลอดภัยที่รวมศูนย์โดยเป็นจุดรวมที่ Privileged User ระบบของบริษัทไม่ว่าจะเป็นระบบภายภาพ หรือระบบเวอร์ชวลก็ตาม

ณัฐพล อภิลักโตยานันท์

ซีเอ เทคโนโลยี ได้ผ่านประสบการณ์งานโซลูชั่นการควบคุมดูแลการเข้าใช้งานระบบผ่านโฮสต์และเครือข่ายมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปีเต็มที่ผ่านมา และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราทั้งในวันนี้และวันหน้า ทางซีเอ เทคโนโลยี จึงได้จับมือกับบริษัทพาร์ตเนอร์อย่าง HyTrust™ ในการนำเสนอโซลูชั่น CA ControlMinder for Virtual Environments ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยในการใช้งานแบบเวอร์ช่วลได้อย่างครบวงจร และยังสามารถปรับขยายและยกระดับการใช้งานได้ในอนาคต นอกจากนี้ ระบบ CA ControlMinder ยังติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีหน้าจอดูแลระบบและรายงานผลที่ใช้งานง่าย ดูข้อมูลสะดวก

CA ControlMinder™ for Virtual Environments สามารถช่วยงานธุรกิจได้ทุกความต้องการสำคัญๆ ดังนี้ :

• ตรงตามมาตรฐานกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมด (เช่น PCI และ SOX)
• บริหารจัดการความเสี่ยงในแบบที่ควบคุมกำหนดได้ และชัดเจนเข้าใจสะดวก
• ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นและลดค่าใช้จ่ายลงมา
• ตอบสนองต่อปัญหา หรือสถานการณ์ได้ฉับพลันทันที

ที่ผ่านมา เทคโนโลยีการทำเวอร์ช่วลไลเซชั่นนั้น ในด้านหนึ่งจะช่วยให้ไอทีลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มอัตราการตอบสนองต่อปัญหา หรือสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังยืดหยุ่นสำหรับงานบริการเซอร์วิสต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านของการใช้งานเวอร์ช่วลไลเซชั่นนั้น เท่ากับว่าได้เพิ่มความซับซ้อนในการดูแลระบบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งด้วย ดังนั้น ฝ่ายไอทีจะต้องพัฒนาทักษะการดูแลกำกับและความเข้าใจทางเทคนิคเพื่อจะบริหารระบบให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งต้องเข้าใจความเสี่ยงและการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยเช่นกัน

นายสุทัศน์ วงศ์วิเศษกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีเอ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “คลาวด์ คือ นวัตกรรมที่ทุกธุรกิจกำลังตื่นตัว และตอบรับเพื่อนำมาพัมนาการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน ดังเช่นที่ Prof. Edward Humphreys ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security ระดับโลก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อไทยเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า เรื่องการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกับความเสี่ยงในการถูกขโมยข้อมูลต่างๆ ที่ได้เก็บไว้บนคลาวด์ และเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้ามาตลอด อาจยาวนานไปถึงอีก 10 ปีข้างหน้า”

เราอาจกล่าวได้ว่า ระบบรักษาความปลอดภัยที่ต้องรองรับการใช้งานระบบคลาว์ด เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ที่องค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ต่างๆ ต้องตระหนัก และให้ความสำคัญแล้วในวันนี้ เพราะหากข้อมูลเชิงธุรกิจซึ่งนับเป็นสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลของธุรกิจ หรือ Core Business ถูกลักไปอาจนำมาซึ่งความหายนะทางธุรกิจได้ และดังที่ Prof. Humphreys ได้กล่าวไว้ เราได้เผชิญหน้ากับปัญหาด้านความเสี่ยงนี้มาตลอด ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต 10 ปีข้างหน้า การเร่งให้ความสำคัญด้านนี้เร็วมากเท่าไร เท่ากับเป็นการรักษาความเป็นผู้นำด้านธุรกิจของท่านไว้ได้มากเท่านั้น

สุทัศน์ วงศ์วิเศษกุล

“ดังนั้นในฐานะที่ CA เป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรักษาความปลอดภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาว์ด หรือ เวอร์ชวล เอ็นวอยเมนท์ ในวันนี้ ว่าไม่ใช่สิ่งที่ Nice Have อีกต่อไป แต่กลายเป็นสิ่ง “Must Have & ACT NOW” ที่ทุกองค์กรควรต้องมี” นายสุทัศน์ สรุป

_______________________________________________________________

เรียบเรียงบทความโดย วรพล ลิ่มศิริวงศ์ (Worapol Limsiriwong)

digitalnext_kfc

ติดต่อทำข่าว PR งานแถลงข่าวเปิดตัว / รีวิวผลิตภัณฑ์

โทร. 08-7909-7000  ●  Google+ : worapol@gmail.com
facebook.com/nextinth  ●  twitter.com/digitalnext

ท่านสามารถนำบทความนี้ไปเผยแพร่ได้ในสื่อทุกประเภท
แต่ต้องทำลิงค์อ้างอิงมายังบทความหน้านี้ เพื่อให้เครดิต
ผู้เขียนและควรขออนุญาตก่อนนำภาพถ่ายไปใช้ในทุกกรณี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s